O EKO-DEKS

EKO-INNOWACYJNE KOPLEKSOWE DORADZTWO ENERGETYCZNE, PROJEKTOWANIE ORAZ WYKONAWSTWO W ZAKRESIE
  • budynków energooszczędnych i pasywnych zgodnych z wytycznymi Passive House Institute (PHI);
  • audytingu energetycznego w budownictwie obejmującego kompleksową termomodernizację do Warunków Technicznych WT2017, WT2021; zamianę ogrzewania konwencjonalnego na nowoczesne innowacyjne systemy (BAT – best available technology) z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OŹE);
  • audytów efektywności energetycznej z wykorzystaniem innowacyjnych systemów zarządzania budynkami (BMS);
  • audytów energetycznych w dużych zakładach przemysłowych zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku oraz Dyrektywy 2012/27/UE
  • charakterystyk energetycznych budynków;
  • planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan), planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan);
  • systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wykorzystujących nowoczesne urządzenia odnawialnych źródeł energii;
  • nadzoru autorskiego i inwestorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia;
 • optymalizacji i pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji;

dr inż. Krzysztof Szczotka
– doktor nauk technicznych (dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn) oraz asystent naukowo – dydaktyczny Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska;
– absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, kierunku: Energetyka, specjalności: Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne;
– audytor energetyczny, specjalista w zakresie: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w budownictwie, przemyśle i transporcie; budownictwa energooszczędnego i pasywnego; systemów i urządzeń energetycznych;
– doradca energetyczny w zakresie kompleksowych projektów ekoenergetycznych oraz pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć efektywnych energetycznie;
– od 2015 r. Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego (Certified European Passive House Tradesperson) przez Polski Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO) oraz niemiecki Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI) w specjalizacji: bryła budynku oraz instalacje;
– członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) nr 2004;

Dzięki wiedzy i doświadczeniu popartemu konkretnymi realizacjami przygotowujemy kompleksowe koncepcje wykorzystania energii w odniesieniu do konkretnego obiektu. Doradzamy już w fazie projektowania, a następnie analizujemy efektywność energetyczną przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych w zakresie przyszłych możliwych usprawnień  od projektowania po analizę efektów energetycznych i ekonomicznych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
EKO-DEKS Krzysztof Szczotka